LINESIP - Opening the source for communication

סיוע בתהליכי פיתוח

ב LINESIP אנו מאמינים כי כל נושא דורש הבנה וכלים המתאימים בשבילו אשר משפרים את איכות ומהירות הפיתוח.

בזכות גישתנו, אנחנו מצליחים לספק פיתוחים מהירים אשר מסייעים לקהל לקוחותינו להיות מרוצים.

החלטנו ללמד גם ארגונים נוספים כיצד ניתן להוציא את המירב מהפיתוח ואנו מספקים שירותים כדוגמת:

שיטות עבודה

 • התאמת הפיתוח לצרכי הלקוח, גם אם הם שונים מבקשתו
 • בחירת כלי מתאים לפיתוח לפי הצורך
 • בחירת ספריות פיתוח מתאימות
 • לימוד אודות הגישה של תכנות בטוח
 • פיתוח מערכות מבוססות web
 • פיתוח מערכות לפי תקנים
 • מתודולוגיות למציאת וניפוי בעיות ובאגים
 • הכוונה לשימוש במתודולוגיות פיתוח להאצת העבודה

בדיקות תוכנה

 • פיתוח מבוסס בדיקות
 • יצירת יחידות בדיקה
 • פיתוח זהיר כאשר אין הטכנולוגיה מאפשרת יצירת בדיקות

קוד פתוח

 • הוזלה והאצת הפיתוח עם שילוב כלי קוד פתוח בעסק
 • בחירת כלי קוד פתוח לתכנות
 • הכוונה לשימוש נכון עם רישיון קוד פתוח ורישיון מסחרי