LINESIP - Opening the source for communication

מרכזייה ווירטואלית

LINESIP בשיתוף חץ-ביז (Hosting) מאפשרים לעסק שלך לקבל מרכזייה ווירטואלית.

המרכזיה הוירטואלית הינה שרת וירטואלי שמנהל את כל הטלפוניה אצלך בעסק. אתה מקבל שלוחות, שיחות, שיחות ועידה, פקסים, יכולת הקלטת שיחות, התממשקות למערכת המחשבים שלך ועוד ועוד. עם המרכזת הזו, השמיים הם הגבול.

במסגרת הרכישה, הינך מקבל קופון לשעת טכנאי שיגדיר עבורך את מספרי הקווים (המספרים נרכשים בנפרד, באמצעות ספק SIP Trunk), השלוחות וכו׳. בנוסף, נציג מטעם LINESIP ישוחח עימך ויציע לך הצעות איך לחבר בין המרכזת לבין המחשבים שלך על מנת להוזיל עלויות שיחות ופונקציות נוספות.

מכונה וירטואלית זו מסוגלת לנהל עד 40 שלוחות ושיחות במקביל.

להזמנה לחץ כאן